20°C
12,1°C
- km / - / szél, -
Leader 2014-2020

98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet

Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

a következőket rendeli el: 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet

Vissza