20°C
12,1°C
- km / - / szél, -

GRATULÁLUNK A LEADER NYERTESEKNEK!

Közös érdekünk, hogy a támogatott projektek meg is valósuljanak, ehhez Munkaszervezetünk mindenben segítséget nyújt a projektgazdáknak és szeretnénk, hogy a projektmegvalósítás során is aktívan együtt tudjunk működni!

Üdvözlettel:

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület (22-470-212)

Újabb segédletek, amelyek segítik a Kifizetési Kérelem összeállítását:

30_2021._(v._5.).pdf

272_2014kormanyrendelet4_5_6sz.sz_melleklet.pdf

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KIFIZETÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ 

Közlemények

segedlet_az_elektronikus_felulet_hasznalatahoz_pdf

videkfejlesztesi_palyazatok_kifizetes_igenyleseivel_kapcsolatos_tajekoztato_eloadas.pdf

TÁJÉKOZTATÁS készpénzes számlák elszámolásáról

A Magyar Államkincstár külső honlapján közzétételre került a 30/2021. (V. 5.) Kincstár Közlemény a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tájékoztatásról.

A közlemény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tájékoztatásról szóló 31/2018. (V. 30.) számú Kincstár Közlemény.

Mellékletek:

Önellenőrzési lista
Módosított tételek indoklása
Nyilatkozat az építési műszaki ellenőr ellenjegyzésével
Kitöltési útmutató a 2 és 3 sz mellékletekhez
Nyilatkozat a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
Kitöltési útmutató a közbeszerzési nyilatkozathoz

LEADER NYERTES PÁLYÁZÓKNAK

Tájékoztató a sikeres megvalósítás érdekében!

A támogatások megkezdése előtt feltétlenül szükséges a támogatói okiratban szereplő megvalósítási időszak, mérföldkövek felülvizsgálata.

Kérjük a Tisztelt Nyertes Projektgazdákat, hogy a támogatói okirat kézhezvételét követően – aki még nem tette meg, illetve pályázatíró alkalmazása esetében a pályázatírón keresztül - szíveskedjenek Munkaszervezetünkkel felvenni a kapcsolatot, hiszen a legtöbb projekt esetében szükséges változásbejelentés benyújtása a projekt kezdési, befejezési és mérföldöveinek aktualizálására, továbbá személyesen is átbeszélésre kerül a projekt megvalósítása és a megvalósításhoz szükséges segédanyagokat (kifizetési kérelem összeállításához kapcsolódó háttérdokumentáció, megvalósítási kézikönyv, előleg igénylés stb.) is rendelkezésre bocsájtjuk.

Közös érdekünk, hogy a támogatott projektek meg is valósuljanak, ehhez Munkaszervezetünk mindenben segítséget nyújt a projektgazdáknak és szeretnénk, hogy a projektmegvalósítás során is aktívan együtt tudjunk működni!

Üdvözlettel:

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület (22-470-212)

Helyi fejlesztések támogatása VP6-19.2.1.-93-6-22

Helyi Felhívás 

Projektterv 

Projektterv kitöltési útmutató

Együttműködési megállapodás „Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték” 

LEADER HACS igazolás PROJEKTÖTLET

LEADER HACS igazolás FÓRUMON VALÓ RÉSZVÉTEL

Tájékoztatás a Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület területén a “Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték” vonatkozásában, hálózatban való részvételről

Előadásanyagok, segédletek, végrehajtási kézikönyv, minták, mellékletek az alábbiakban találhatóak:

Változás bejelentés_ppt

Változás bejelentés_segédlet

Kifizetési igénylés_ppt

Kifizetési igénylés_segédlet

Önellenőrzési lista

Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem (természetes személyek részére)

Nyilatkozat

Teljesítési igazolás minta

Vállalkozói építési szerződés_minta

Rendezvény meghívó_minta

A PROJEKT BENYÚJTÁSI IDŐSZAKÁHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK

A felhívások a Magyar Államkincstár oldalán érhetőek el.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás, az ÁÚF esetén az Irányító Hatóság a helyi támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve a HACS a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a HACS és a Magyar Államkincstár honlapján megjelenő közleményeket!

Felhasználói Kézikönyv - Elektronikus felület használatához és E-kérelem benyújtásához (Minden Helyi Felhívásra érvényes)

Velencei-tó LEADER HACS_igazolas_(projektötlet) word (A VP6-19.2.1.-93-6-22 helyi felhívásra fentebb található az aktuális)

Velencei-tó LEADER HACS_igazolas_(hálozat) word (A VP6-19.2.1.-93-6-22 helyi felhívásra nem érvényes)

Tájékoztatás a Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület területén a “Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték” vonatkozásában, hálózatban való részvételről (Minden Helyi Felhívásra érvényes)

Megvalósíthatósági terv kitöltési útmutató (word) (A VP6-19.2.1.-93-6-22 helyi felhívásra nem érvényes)

Gyakran ismételt kérdések.pdf

Velencei- tó Helyi Fejlesztési Stratégia HFS

A HELYI FELHÍVÁSOKKAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI ÉRTELMEZÉSI, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ INFORMÁCIÓK:

 A LEADER vidékfejlesztési program pályázatainak keretében az együttműködéseknek illetve a térség fejlesztési stratégiájában felvállalt specifikus céloknak különleges jelentősége van. A Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása az Egyesület tagjainak és a pályázóknak közös felelőssége.

Együttműködési megállapodás általános formalap– Használata nem kötelező, de a megállapodás minimális adatigényét tekintve irányadó jellegű. ( A VP6-19.2.1.-93-6-22 helyi felhívásra nem érvényes)

Együttműködési Hálózat formalap - Használata kötelező ( A VP6-19.2.1.-93-6-22 helyi felhívásnál a tartalmi értékelésnél pontot ér, ha benyújtásra kerül)

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat (word)

Gyakran ismételt kérdések, értelmezések 1. (árajánlat)
Gyakran ismételt kérdések, értelmezések 2. (az árajánlat ismérvei)
Gyakran ismételt kérdések, értelmezések 3. (átláthatósági nyilatkozat)
 

LEADER KISOKOS 2017

Mi a LEADER?

Fogalommagyarázat

272/2014 (XI.05.) Kormány rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

255/2014. (X.10.) Kormány rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Építési normagyűjtemény

HBB ügyrend

KKV minősítés.pdf

HIÁNYPÓTLÁS - Tudnivalók

Árajánlat űrlap hiánypótláshoz

Átláthatósági nyilatkozat-civil

Átláthatósági nyilatkozat-gazdasági társaságok

KKV nyilatkozat kitöltési útmutató

Hiánypótlás beadásának menete 1

Hiánypótlás beadásának menete 2

A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a hiánypótlás benyújtása az alábbi módon lehetséges:
 
Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus benyújtása 
 
Elektronikus kapcsolattartással érintett pályázati felhívások/jogcímek esetén a kérelemhez kapcsolódó hiánypótlásra, nyilatkozattételre, egyéb kérelem benyújtására elektronikus úton, ügyfélkapus bejelentkezést követően keresztül nyílik lehetőség.
 
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/
 
A felületen az „Általános ügyintézés” főmenü alatt található a „Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése” menüpont.
Új beadvány benyújtása esetén az „Új beadvány készítése” gombra kattintva van lehetőség kiválasztani a pályázati felhívás, illetve a támogatási jogcímet a jogcím listából, majd a „Tovább” gombra kattintva belépni a fájlcsatoló felületre.
A „Hivatkozott vonalkód” mezőben adja meg azon dokumentum iratazonosítóját, amelyre hivatkozni szeretne (pl.: Benyújtott kérelem iratazonosítója, Nyilatkozattételre felszólító végzés iratazonosító, stb.). Ezen adat megadását követően a „Hivatkozott irat iktatószáma” mező automatikusan kitöltődik.
Amennyiben a „Hivatkozott irat iktatószáma” mezőben adja meg azon dokumentum iktatószámát, amelyre hivatkozni szeretne, a, úgy a ’”Hivatkozott vonalkód” is automatikusan kitöltésre kerül.
A „Gyűjtőkód” mező kitöltése automatikusan történik (megegyezik a pályázati felhívás/támogatási jogcím megnevezésével).
A „Tárgy” mező lenyíló listájából választható ki a benyújtani kívánt elektronikus irat tárgya.

A csatolt dokumentumok feltöltésére vonatkozóan felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a csatolandó dokumentumok mérete és fájlformátuma korlátozva van az alábbiak szerint:
Csatolható legnagyobb méret: 25 MB
Csatolható fájlformátumok: .shp, .txt, .pdf, .docx, .doc, .bmp, .jpg, .jpeg, rtf, xls, xlsx
Amennyiben nem a megadott fájlformátumok kerülnek csatolásra, a feltöltés sikertelen lesz.
 
***
Tájékoztatás a VP keretében meghirdetésre kerülő felhívásokat érintő hiánypótlással összefüggő egyes kérdések tárgyában
 
Az Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint a Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP) Irányító Hatósága az alábbi tájékoztatást bocsájtja ki a VP keretében meghirdetésre kerülő felhívásokat érintő hiánypótlással összefüggő egyes kérdések tárgyában:
 
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/az-agrar-videkfejlesztesi-programokert-felelos-helyettes-allamtitkarsag-mint-a-videkfejlesztesi-program-a-tovabbiakban-vp-iranyito-hatosaga-az-alabbi-
 
 
 

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKÁHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK

Arculati elemek projekttáblákhoz, hirdetésekhez, marketing eszközökhöz, szórólapokhoz, egyéb tájékoztatási kötelezettségekhez

Vidékfejlesztési Program 2014-2020
Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató
VP KTK 2020“ 2.2
"VP KTK 2020" 2.3.
 
Projekttábla generátor: https://www.palyazat.gov.hu/tablagenerator/
 

A projekt megvalósítása során kötelező a HACS logóját feltüntetni, a kötelező arculati elemek mellett.

- Hacs logo
- LEADER logo

                             

 

1. Arculati elemek - Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei (2014 – 2020)

  • A Vidékfejlesztési Programból támogatott projektek esetében a kommunikációs kötelezettségeket illetően kizárólag a „VP KTK 2020” dokumentum az irányadó. 2.3
  1. Tájékoztató tábla kihelyezési kötelezettsége projektméret szerint, feladata a lakosság figyelmének felhívása az adott helyen megvalósuló/megvalósult európai uniós fejlesztés kapcsán, amely biztosítja a források átlátható felhasználását. Az alábbi elemeket kötelező megjeleníteni a táblán a kötelező arculati elemek feltüntetése mellett: a projekt címe és célja (max. 100 karakter), a Kedvezményezett neve (max. 90 karakter), támogatói okirat szerinti pontos támogatási összeg és a projekt azonosítószáma. A tábla anyaga minimum 3 milliméter vastag műanyag legyen. A projekt tényleges, fizikai megkezdésekor köteles a Kedvezményezett kihelyezni a táblát jól látható helyre.
  2. A Kedvezményezett a már működő honlapján köteles a projektjéről információt feltölteni, és az adatokat naprakészen tartani. Az alábbi tartalmi elemeket szükséges megjeleníteni: Kedvezményezett neve, projekt címe, szerződött támogatás összege, támogatás mértéke (%-ban), projekt tartalmának rövid bemutatása, projekt tervezett befejezési dátuma, projekt azonosító száma. Arculati kisokos elérhető a honlapon.
  3. Tájékoztatási és kommunikációs anyagok címoldalán szerepelnie kell az ún. infoblokknak és a Széchenyi 2020 logónak. Általános arculati előírás, hogy a kötelező elemek feltüntetése mellett, ha a Kedvezményezett további logókat használ, az EU-logónak legalább akkora méretűnek kell lennie (magasságban, vagy szélességben), mint az EU-logón kívül használt bármely legnagyobb méretű logónak. A tájékoztató és emlékeztető táblán a kötelezőkön kívül további logó nem használható.

 

 

2. Friss pályázati hírek