22°C
11,5°C
- km / - / szél, -
Leader 2014-2020

Közlemény a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2020. januári módosításáról

Közlemény a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2020. januári módosításáról

A szakmai tapasztalatok és a felmerült egyéb módosítási igények alapján 2020 januárjában módosításra került a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. A támogatást igénylőket és a kedvezményezetteket érintő legfontosabb módosítások a következők:

1) nem szükséges csökkenteni a megítélt támogatást az áfa-levonási jogosultságban vagy egyes beszerzett termékek, szolgáltatások áfa-kulcsában bekövetkezett változás, továbbá eltérő áfa-levonási jogosultságú tevékenységek közötti költségátcsoportosítás eredményeként felszabaduló összeggel, ha ez az összeg nem éri el a 30 millió forintot és az irányító hatóság ezen összeg adott tevékenységen belüli átcsoportosításához előzetesen hozzájárul

2) hatósági engedélyhez kötött építési beruházás esetén a támogathatósági, elszámolhatósági ellenőrzés szabályainak pontosítása

3) a kifizetési igénylés benyújthatósága vonatkozásában megállapított százalékos és összegszerű korlátok felülvizsgálata

4) előírásra került, hogy a közszféra szervezetnek a támogatási előleg terhére október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó kifizetési igénylést november 1-ig elszámolásra be kell nyújtania

5) az előirányzat felhasználási keretszámláról történő utalás feltételei felülvizsgálatra, bővítésre kerültek

6) a helyszíni ellenőrzésre vonatkozó szabályok pontosítása

7) kiegészítésre, pontosításra került a kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló, valamint a szakmai beszámolót alátámasztó dokumentumok körét meghatározó melléklet

A fent említett pontok részletes leírása ITT található.

Vissza