20°C
12,1°C
- km / - / szél, -
Leader 2014-2020

Tájékoztatás LEADER nyertes pályázatok megvalósításához!

2020. június 17. napján a Magyar Közlönyben kihirdetésre került a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII.  törvény.  

Ezzel összefüggésben kérjük, vizsgálja felül minden LEADER nyertes a megvalósítandó projektek mérföldköveit, és gondolja át a projekt fizikai megvalósítását.

Javasoljuk, hogy ahol szükséges nyújtsa be a változás bejelentést.

COVID járvány kapcsán hozott központi intézkedések értelmezése.

- Minden határidő, köztes és záró mérföldkő esetében is szükséges a változás bejelentés benyújtása.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 3 hónapos hosszabbítás nem terjed ki a 12 hónapos szabályra, vegyék figyelembe a projekt megvalósításánál.

„TÁJÉKOZTATÓ A VESZÉLYHELYZET MIATT BEKÖVETKEZŐ HÁTRÁNYOS KÖVETKEZMÉNYEK ENYHÍTÉSE ÉRDEKÉBEN HOZOTT FEJLESZTÉSPOLTIKAI INTÉZKEDÉSEKRŐL, AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSI TÍPUSÚ PROJEKTEK KAPCSÁN „kiadott tájékoztató nem terjed ki a 272/2014 (XI.5.) Kormányrendelet 90.§ (1) b) pontjára, így úgy értelmezhető, hogy az automatikus meghosszabbítás erre az un. 12 hónap 10 %-ra szabályra nem vonatkozik.

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások

A pályázó vállalja, hogy a támogatói okirat hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül a megítélt támogatási összeg minimum 10%-ával elszámol, a pályázó vállalja, hogy legkésőbb a támogatói okirat kézhezvételétől számított 18 hónapon belül megvalósítja a tervezet fejlesztést.

Vissza