22°C
11,5°C
- km / - / szél, -
Leader 2014-2020

Országos rajzpályázat: Vörösmarty 220

A Vörösmarty Emlékház a Vörösmarty-emlékév keretében országos
rajzpáIyázatot hirdet, "Vörösmarty 220" címmel.


A páIyázat témája: 220 éve született Vörösmarty Mihály, a Szózat köItője.
Tiszteletére 2020 Vörösmarty-emlékév, amelynek keretében felavatják a teljesen megújult Vörösmarty Emlékházat születésének helyén, Kápolnásnyéken. Az országos rajzpáIyázatra elkészülő páIyamű ábrázolhatja magát a köItőt, bármely Vörösmarty mű témavilágának feldolgozását, vagy az Emlékházat, de fejezze ki, hogy az alkotó mit lát benne értékesnek, különlegesnek és megmutatásra méltónak.

A pályázat beküldésének határideje: 2020. május 8.

További információ: Vörösmarty 220 rajzpályázat

Vissza