11°C
5,7°C
- km / - / szél, -
Leader 2014-2020

LEADER NYERTESEKNEK!

Projektmegvalósításra vonatkozó határidők

A beruházási típusú felhívások esetében a kedvezményezett a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül köteles az első kifizetési kérelmét benyújtani és a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával megegyező összeggel elszámolni.

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított, az egyes felhívásokban meghatározott időintervallum áll rendelkezésre. Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5). Korm. rendelet 90. §-ában foglaltak értelmében - egyszeri elszámolás kivételével – a támogatói okirat hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával.

Ellenőrizze, hogy projektjének első tervezett mérföldköve megfelel-e a fenti elvárásnak, mivel a feltétel nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése esetén, annak kimentése hiányában, továbbá amennyiben a kedvezményezett nem tudja megrendeléssel, szerződéssel, építési naplóval, stb. igazolni azt sem, hogy a támogatói okirat hatályba lépésétől számított tizenkét hónapon belül a támogatott tevékenység megkezdődött és a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatások, áruk, építési munkák legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben - esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett – megrendelésre kerültek, vagy az erre irányuló szerződés megkötésre került, az IH jogosult a támogatási jogviszonytól elállni.

272/2014 kormányrendelet

l) * a projekt fizikai befejezésének határideje csak az irányító hatóság előzetes hozzájárulása esetén haladhatja meg a felhívásban, pénzügyi eszközök esetén a pénzügyi közvetítővel megkötött finanszírozási megállapodásban rögzített végső határidőt azzal, hogy a módosított határidő meghatározása során figyelemmel kell lenni az adott operatív program zárásának időpontjára, valamint az elszámolhatósági szabályokra.

Helyi felhívás

Vállalja, hogy a támogatói okirat hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül a megítélt támogatási összeg minimum 10%-ával elszámol, a pályázó vállalja, hogy legkésőbb a támogatói okirat kézhezvételétől számított 18 hónapon belül megvalósítja a tervezett fejlesztést.

Vissza