20°C
12,1°C
- km / - / szél, -
Leader 2014-2020

LEADER pályázatokról döntöttek a Velencei-tónál

36 db LEADER pályázat támogathatóságáról döntöttek a Velencei-tónál

Helyi Bíráló Bizottsági döntés két pályázati felhívásnál

A Helyi Bíráló Bizottság 2019. április 16.-án 36 db LEADER pályázat támogathatóságáról döntött 143 140 984.-Ft értékben.

 Az Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság Irányító Hatósága által jóváhagyott Helyi Fejlesztési Stratégia alapján a Velencei-tó LEADER Egyesület pályázati felhívások keretében hirdette meg azokat a fejlesztési célokat, melyek megvalósítására a térségi szereplők támogatást igényelhetnek.

LEADER alapelvek alapján a Helyi Akciócsoport által létrehozott Helyi Bíráló Bizottság (HBB) dönt a projektek támogathatóságáról az Irányító Hatóság által jóváhagyott ügyrend szerint. A HBB térségünkben 5 tagból és 6 póttagból áll. Megválasztásukkor érvényesült a három szektor (köz, civil, vállalkozói) arányos és kiegyensúlyozott képviselete.

  HACS munkaszervezete a VP6-19.2.1.-93-1-17-es számú „Minőségi innovatív szolgáltatás fejlesztés, vállalkozás élénkítés” című pályázati felhívás vonatkozásában elvégezte az utolsó szakaszzárásig, azaz 2019. március 20-ig beérkezett támogatási kérelmek ügyintézését, az ülésen a hiánypótláson is megfelelt kérelmek bírálata történt meg.

23 támogatási kérelmet hagyott jóvá a HBB 92 175 794.-Ft értékben.

 A HACS munkaszervezete a VP6-19.2.1.-93-3-17-es számú „Értékmentés a vidéki életminőség fejlesztése” című pályázati felhívás vonatkozásában elvégezte az utolsó szakaszzárásig, azaz 2019. március 20-ig beérkezett támogatási kérelmek ügyintézését, az ülésen a hiánypótláson is megfelelt kérelmek bírálata történt meg.

13 támogatási kérelmet hagyott jóvá a HBB, 50 965 190.-Ft értékben.

A HBB döntését az Irányító Hatóság részére továbbítjuk a végső jogosultsági ellenőrzésre és kötelezettségvállalásra. A HBB döntéséről a projektgazdák elektronikus formában kapnak tájékoztatást, addig is a tagokat titoktartási kötelezettség terheli! A kötelezettségvállalást követően kezdődik meg a Támogató Okiratok kiküldése.

A következő HBB ülés május 9.-én lesz megtartva.

 A 2019. májusában fórum keretében a megvalósításokhoz segítséget nyújtunk.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nyertes pályázók részére a kötelezettségvállalást követően nyílik lehetőség a támogatói okiratok kiküldésére, amelyek kézhezvétele után 24 hónap áll a projektekben leírtak megvalósítására. Amennyiben a projektgazda a támogatási kérelmének benyújtása után, saját felelősségére előbb megkezdte a projektjében foglaltak megvalósítását, akkor a megvalósítási időszak, tehát a 24 hónap a projekt tényleges megkezdésétől számítódik.

 

Egyesületünk a pályázatok benyújtása előtti időszakhoz hasonlóan szeretne segítséget nyújtani, ezúttal a támogatást nyert projekt megvalósításához, finanszírozásához és elszámolásához kapcsolódóan. A friss nyertesek jövőbeni elszámolásait szeretnénk egy „megvalósítási kisokossal” gördülékenyebbé tenni. A tervezett tartalmak:

A megvalósítás időtartama, mérföldkövek, változás bejelentések, előleg kérelmek kezelése
Az egyes megvalósítási elemek elszámolási, dokumentálási, bejelentési kötelezettségei: rendezvények (fórumok, képzések, tanulmányutak), eszközbeszerzések, építések, szolgáltatások (pl. marketing).
Módosítási lehetőségek a megvalósítás során.
A kifizetési kérelmekhez és a mérföldkövekhez kapcsolódó szakmai beszámolók rendszere, tartalma, az elektronikus felület megismerése.

A Magyar Államkincstár készített egy általános, a Vidékfejlesztési Program által támogatott pályázatok elszámolásához kapcsolódó végrehajtási kézikönyvet, melyet az alábbi linken talál:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/6057937/31_2018_%28V.30.%29+sz%C3%A1m%C3%BA+Kincst%C3%A1r+k%C3%B6zlem%C3%A9ny/de94bd97-3579-49b8-90cf-6bb6d31de191

A Helyi Bíráló Bizottsági ülésen jóváhagyásra javasolt pályázatok esetén megkezdődött a döntésekről a kiértesítések kiküldése ügyfélkapun keresztül.

A levél tárgya “Értesítés támogatási javaslatról”. Felhívjuk a figyelmet, hogy az értesítés még nem jelenti a támogatás jóváhagyását, és kifizetési kérelem benyújtására sem jogosít fel. Ezek a joghatások és jogosultságok a támogatói okirat kiállításával keletkeznek! Kérjük az ügyfeleink további türelmét és megértését!

Vissza