20°C
12,1°C
- km / - / szél, -
Leader 2014-2020

Rendezvények bejelentési kötelezettsége

Rendezvények bejelentési kötelezettsége

Felhívjuk Pályázóink figyelmét, hogy rendezvények esetén (Tartalmi értékelési szempontot érintő, önerőből megvalósított rendezvény esetében is) a kedvezményezett köteles a rendezvény témájáról, helyszínéről és időpontjáról szóló meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző harmincadik napig a közbenső szervezeti feladatok ellátása során bevont szervezetként eljáró megyei kormányhivatalnak elektronikusan 

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ felületen keresztül megküldeni. 

A kedvezményezett az általa szervezett rendezvény vonatkozásában köteles a rendezvény témáját, helyszínét és időpontját, a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig a rendezvény helyszínének tekintetében illetékes LEADER HACS honlapján közzétenni.

Mindez az jelenti, hogy aki projekt megvalósítása során vállalta, hogy a projektet rendezvény keretében bemutatja vagy sajtótájékoztatót tart, Kormányhivatalnak elektronikus felületen meghívó beküldésével, a rendezvény megtartása előtt 30 nappal, be kell jelenti. Meghívót a Velencei-tó LEADER Egyesület részére is e-mail-ben megküldeni szíveskedjenek, hogy honlapunkon meg tudjuk jelentetni a rendezvényt.

A kötelező arculati elemeket és a LEADER HACS logot alkalmaznia kell.

Vissza