20°C
12,1°C
- km / - / szél, -
Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020

Helyi Fejlesztési Stratégia tervezés, kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettsége;

A Kedvezményezett neve: VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

A projekt címe: VP6-19.1.1-15 Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása

A szerződött támogatás összege: 7,20 MILLIÓ FORINT

A támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezési dátuma: 2016. június 10.

A projekt azonosító száma: 1752400212

A projtek tartalmának rövid bemutatása:
Magyarország Kormánya az egyesületi formában működő, előzetes LEADER Helyi
Akciócsoport elismeréssel rendelkező szervezetek részére a Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése érdekében felhívást írt ki.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet, ezen belül a vidéken élők számára a vidéki települések élhetőbbé, vonzóvá tételét. A cél elérését a Kormány a LEADER Helyi
Akciócsoportok együttműködésével valósítja meg.

Az együttműködés keretében Magyarország kormánya vállalta, hogy a felhívás feltételeinek megfelelően az előzetes elismeréssel rendelkező Helyi Akciócsoportokat
lakosságszám, településszám, valamint a települések gazdasági-társadalmi hátrányosságra
irányuló mutatószámai alapján meghatározott 4 millió Ft és 10 millió Ft közötti vissza nem
térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

Az együttműködés keretében a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület vállalja, hogy a projekt megvalósításával hozzájárulunk a „társadalmi együttműködés erősítése és a
szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemhez a vidéki térségekben”
cél eléréséhez.
A Helyi Fejlesztési Stratégia (a továbbiakban: HFS) elkészítését követően közreműködünk annak
hatékony és fenntartható végrehajtásában.

 

 

Vissza